Česky / English

Úvodní strana > Digitální servozesilovače > TG Power

TG Power

TGPower je servopohon navržený jako inteligentní výkonový modul s integrovanou polohovou (62,5 µs), rychlostní (62,5 µs) a proudovou (62,5 µs) regulační smyčkou. Servopohon je optimálně navržen pro snadné připojení k řídicím systémům s digitální komunikací. Optimálního cenového řešení lze dosáhnout volbou jedno, dvou nebo tříosého modulu.

Vlastnosti TG Power

 • Přímé připojení k běžné síti (3×230 V až 3×480 V)
 • Přímé připojení k speciální síti (3×48 až 85 V, 3×115–230 V)
 • Zabudovaný odrušovací filtr
 • Zabudovaný vnitřní brzdný odpor (s možností připojení externího)
 • Ovládání klidové brzdy motoru
 • Interpolace (lineární nebo splinová) v polohovém regulátoru
 • Komunikace po sběrnici CAN bus – protokol CANopen
 • Komunikace po síťové sběrnici s protokolem EtherCAT
 • Digitální vstupy pro zachycení rychlých dějů ve stejném časovém okamžiku
 • Redukované ztráty díky nové pulzně-šířkové modulaci (SVM)
 • CE, UL a cUL certifikace
 • Vstup pro blokování opětného startu pro bezpečnost osob, kategorie 4 dle ČSN EN 954-1 a ČSN EN 61508

Zpětná vazba

 • Resolver
 • EnDAT (jednotáčkový nebo víceotáčkový)
 • Hiperface (jednotáčkový nebo víceotáčkový)
 • Snímač se signály sincos
 • Inkrementální snímač s komutačními signály
 • Možnost připojení dvou snímačů současně (např. resolver a sincos)

Možnosti řízení

 • Řízení proudu – využívá se pouze regulátor proudu
 • Otáčkové řízení – využívá se regulátor proudu a otáček
 • Polohové řízení – využívá se regulátor proudu, otáček a polohy a interpolace polohy

Řízení TGP (shodné pro všechny moduly)

Digitální vstupy
Enable (zablokování řídicích obvodů)
Lock (zablokování napájení budičů IGBT modulů)
EN-Brake (uvolnění elmag. brzdy)
5 programovatelných digitálních vstupů (např. zachycení polohy)
Digitální výstupy
Relé READY
Relé uzamčení pohonu
2 programovatelné výstupy
Komunikace
RS232 Servisní kanál pro nastavování parametrů (u všech modelů)
USB Servisní kanál pro nastavování parametrů (u všech modelů)
CAN Real time řízení pohybu přes sběrnici CAN bus
EtherCat Real time řízení pohybu přes síťovou sběrnici EtherCat
SSI Real time řízení pohybu sériovým kanálem SSI

Moduly TGP se vyrábí s těmito komunikačními kartami

CAN – komunikace po CAN bus
ETH – komunikace po EtherCat
UNI – komunikace po CAN bus nebo EtherCat
SSI - komunikace sériovým kanálem s protokolem SSI

Technická data modely 3×48–230 V

Označení  TGP_A310 TGP_E305
  Jedn. 10A/10A/10A 5A/5A/5A
Počet os   3 3
Jmenovité napájecí napětí VAC 3(1)×44–100 V/45–65 Hz 3(1)×104–276 V/45–65 Hz
Jmenovitý instalovaný výkon pro provoz S1 kVA 3 6
Jmenovité napětí meziobvodu VDC 60–130 150–360
Jmenovitý výstupní proud osy 1 (±3 %) Arms 10 5
Jmenovitý výstupní proud osy 2 (±3 %) Arms 10 5
Jmenovitý výstupní proud osy 3 (±3 %) Arms 10 5
Maximální výstupní proud osy 1 (±3 %) Arms 20 10
Maximální výstupní proud osy 2 (±3 %) Arms 20 10
Maximální výstupní proud osy 3 (±3 %) Arms 20 10
Max. trvalý součet proudů (chlazení) Arms 20 15
Jmenovitý výkon vnitřního brzdného odporu W 66 66
Max. výkon externího brzdného odporu W 200 400
Max. špičkový výkon brzdného odporu kW 800 1500
Rozměry – Šířka mm 114
Rozměry – Výška mm 241
Rozměry – Hloubka (hloubka s konektory) mm 255 (300)

Technická data modely 3×230–480 V

Označení  TGP_S120 TGP_S215 TGP_S310 TGP_S315
  Jedn. 20A 10A/15A 10A/10A/10A 10A/10A/15A
Počet os   1 2 3 3
Jmenovité napájecí napětí VAC 3×207–528 V/45–65 Hz
Jmenovitý instalovaný výkon pro provoz S1 kVA 14 14 14 14
Jmenovité napětí meziobvodu VDC 290–690
Jmenovitý výstupní proud osy1 (±3 %) Arms 20 10 10 10
Jmenovitý výstupní proud osy2 (±3 %) Arms 15 10 10
Jmenovitý výstupní proud osy3 (±3 %) Arms 10 15
Maximální výstupní proud osy1 (±3 %) Arms 40 20 20 20
Maximální výstupní proud osy2 (±3 %) Arms 30 20 20
Maximální výstupní proud osy3 (±3 %) Arms 20 30
Max. trvalý součet proudů (chlazení) Arms 20 20 20 20
Jmenovitý výkon vnitřního brzdného odporu W 200 200 200 200
Max. výkon externího brzdného odporu W 1500 1500 1500 1500
Max. špičkový výkon brzdného odporu kW 21
Rozměry – šířka mm 158
Rozměry – výška (výška s konektory) mm 378 (472)
Rozměry – hloubka mm 235

 

 
 Mapa webu | O webu | Tisknout stránku 
 | vyrobila Omega Design