Česky / English

Úvodní strana > Aplikace > Systém pro pálící stroje

Systém pro pálící stroje

Řídicí systém pro pálicí stroje je aplikace vytvořená naší firmou na bázi sytému TGmotion a servopohonů TGA a TG Power.

Systém umožňuje řídit pálicí stroje s různou konfigurací servomotorů, hořáků, plazmových zdrojů, vstupů a výstupů.

Základní funkce řídicího systému:

 • řezání podle ISO kódů vytvořených v CAM programech (např. WRYKRYS nebo SPARKTECHNOLOGY)
 • knihovna tvarů
 • manipulace s řezným plánem – kopírování, zrcadlení, natáčení plánu
 • přizpůsobení řezacího plánu k poloze řezaného materiálu
 • adaptivní regulace výšky hořáku
 • zastavení řezání na trajektorii
 • couvání na trajektorii
 • připojení na trajektorii aktuálně řezaného plánu na libovolné místo
 • automatické omezování rychlosti řezání podle poloměru oblouků
 • grafické znázornění řezného plánu a pohybu hořáku
 • zobrazování aktuální polohy a rychlosti hořáku
 • levá a pravá kompenzace šířky propalu
 • vytváření technologických šablon pro různé materiály
 • indikace, ukládání a snadný reset poruch
 • snadné vytváření jazykových mutací
 • volné programování PLC funkcí

Hardwarové provedení:

Řídicí systém dodáváme ve dvou základních verzích:

1/ Systém na PC s 12“ dotykovou obrazovkou s nainstalovaným operačním systémem Windows XP Embedded. Toto řešení je ekonomicky výhodnější a je vhodné pro aplikace, kde není nutné mít nainstalovaný CAM program přímo na stroji.

2/ Systém na PC s 15“ dotykovou obrazovkou s nainstalovaným operačním systémem Windows XP Professional. Výkonný počítač umožňuje nainstalovat CAM program a připravovat nebo upravovat řezací plány přímo na stroji.

Doplňky:

Řídicí systém můžeme dodat jako komplexní instalaci včetně rozvaděče, servopohonů a ovládacího panelu pro ruční ovládání.

CAM software:

K řídicímu systému můžeme také dodat CAM program SPARK TECHNOLOGY. Program umožňuje vytváření řezných plánů pomocí kreslicích funkcí, knihovny tvarů nebo importem DXF výkresů.

Plazma_Offline

Řídicí_Systém_Manual 
 Mapa webu | O webu | Tisknout stránku 
 | vyrobila Omega Design