Česky / English

Úvodní strana > Servomotory > Lineární servomotory

Lineární servomotory

Lineární synchronní motory mají dvě části – magnetická dráha (sekundární díl) a paket s třífázovým vinutím (primární díl). Lineární motory generují plynulou přímou lineární sílu. Tyto motory lze využít v aplikacích vyžadujících vysokou tuhost, rychlost, dynamiku a téměř nulovou vůli.

Polohovou zpětnou vazbu je možné zvolit podle požadované přesnosti. Pro nižší přesnosti lze použít Hallovy sondy, pro nejvyšší přesnosti se používají enkodéry se SinCos výstupy, případně absolutní snímače EnDat. Servomotory lze řídit pomocí digitálních servozesilovačů řady Servostar 400 a 600. Lineární motory Platinum DDL mají třífázové ploché vinutí se sinusovým průběhem proudu.

Primární díly (vinutí) jsou v uzavřeném provedení a mají krytí vhodné pro použití v průmyslových podmínkách. Montáž primárního dílu se provádí pomocí nastavitelných T-profilů, které zajistí pevné spojení s konstrukcí zařízení.

Vlastnosti

  • přímý pohon s konstantní lineární silou
  • vysoká motorová konstanta
  • vysoké zrychlení – až 300 ms-2
  • přesné polohování s velkou statickou i dynamickou tuhostí
  • nízké ztráty a nízké oteplení motoru při jmenovité síle
  • nízká remanentní síla, dlouhá životnost
  • zpětná vazba enkodéry s vysokým rozlišením nebo Hallovy sondy
  • nízké reluktanční síly
Údaj symb. jedn. ICD05-
050
ICD10-
050
ICD10-
100
IC11-
030
IC11-
050
IC22-
030
IC22-
050
IC22-
100
IC33-
150
IC44-
150
Max. síla Fmax N 280 560 1130 375 625 750 1250 2500 5625 7500
Max. proud Imax A 8,5 15,8 15,8 11,3 11,3 11,0 11,0 22,0 33,1 44,1
Trv. síla
(při 130°C)
FN N 87 171 615 151 276 298 548 1198 2718 3617
Trv. proud
(při 130°C)
IN A 2,0 3,8 3,5 4,0 4,4 3,9 4,4 9,5 14,4 19,2
Nap. meziobv. UDC V 330 560
Mot. konstanta
(při 130°C)
KM N/W 14,5 20,5 31,3 18,9 26,9 26,4 37,7 58,5 90,7 105
Nap. konstanta
(při 25°C)
KE V/m/s 36,3 36,4 72,8 30,9 51,4 61,7 103 103 154 154
Silová konstanta (při 25°C) KF N/A 44,5 44,6 89,2 37,8 62,9 75,6 126 162 189 189
Max. trv. ztráty PC W 36 69 101 64 106 128 212 420 897 1193
Odpor dvě fáze (při 25°C) R2Ph ohmů 4,5 2,2 3,9 1,9 2,6 3,9 5,3 2,2 2,1 1,5
Ind. dvě fáze při jmen. vzduch. mezeře L2Ph mH 14,4 7,3 13,9 16,7 26,7 33,4 53,4 26,0 25,8 19,3
Jmen. vzduch. mez. bez krytu   mm 0,8 (+/- 0,2)
Jmen. vzduch. mez. s krytem   mm 0,6 (+/-0,2)
Tep. odpor z vinutí na chladič Rth °C/W 2,9 1,52 1,04 1,64 0,99 0,82 0,50 0,25 0,12 0,088
Přitažlivá síla Fa kN 0,9 1,8 3,6 1,1 1,9 2,3 3,9 7,8 17,7 23,5
Teor. max. zrych. amax g 30,2 30,7 33,7 15,3 17,7 15,9 18,5 20,4 21,0 21,0
Krytí     IP 55
Třída izolace     F(DIN 57530)
Tepl. sepnutí termost. °C 120+/-5
Termistory   ohmy/120°C     1650
Příslušné sekundární díly (k=délka) symb. jedn.
MC-
050-k
MC-
050-k
MC-
100-k
MC-
030-k
MC-
050-k
MC-
030-k
MC-
050-k
MC-
100-k
MC-
150-k
MC-
150-k
Efektivní šířka magnetů b mm 50 50 100 30 50 30 50 100 150 150
Délky sek. dílů k mm 64, 128, 256
Délka prim. dílů   mm 135,5 183,5 183,5 200,2 200,2 376,2 376,2 376,2 552,2 728,2
Hmot. prim. dílu +/-15% mp kg 1 2 3,5 2,5 3,5 5 7 12,5 27 36
Hmot. sek. dílu
+/-15%
ms kg/m 4 4 7 5,5 7,5 5,5 7,5 13 21 21
 
 Mapa webu | O webu | Tisknout stránku | TG Drives OP PIK 2014-2020: Elektromobilita
 | vyrobila Omega Design