Česky / English

Úvodní strana > Digitální servozesilovače > TGA-48

TGA-48

Moderní trendy v technice trakčních pohonů zvyšují poptávku po elektropohonech s kvalitní regulací. Do této kategorie patří synchronní servomotory se zpětnou vazbou, které jsme vyvinuli. Pro řízení těchto motorů jsou určeny servozesilovače TGA-48 s napájecím napětím 48V DC. Trvalý výkon takového servomotoru se servozesilovačem TGA-48 je do 3,5kW. Využití tohoto pohonu najdeme například v pohonech přepravních vozíků nebo motokol.

Analogovým napětím lze zadávat krouticí moment nebo otáčky pohonu, případně lze využít sériovou linku RS232/422/485 nebo sběrnici CAN-BUS.

Operační režimy

Servozesilovač TGA-48 může pracovat v těchto režimech:

  • momentové řízení
  • rychlostní řízení
  • absolutní polohování
  • relativní polohování
  • souvislé řízení po sběrnici CAN-BUS

Komunikace

Servozesilovač TGA-48 je standardně vybaven komunikačním rozhraním RS232, RS485 (RS422)-protokol MODBUS a sběrnicí CAN BUS.

Vstupy/výstupy

TGA-48 mají implementováno 3/9 digitálních vstupů, 3 digitální výstupy, 2 analogové vstupy (±10V) a 4 analogové výstupy (0-5V PWM).

Nastavování parametrů, monitorování stavů

Součástí dodávky měniče TGA-48 je SETUP program umožňující nastavování parametrů a monitorování stavů přes PC. Program SETUP pracuje pod operačním systémem Windows a komunikuje s měničem TGA-48 po sériové lince RS232.

Řízení

Měnič TGA-48 je možno řídit:

  • Analogovým napětím – moment nebo otáčky
  • Digitální řízení po sériové lince RS232/422/485 nebo CAN-BUS (moment, otáčky, souvislé polohové řízení, apod.)
  • Speciální funkce – na požádání

Firmware – zákaznické provedení

V případě speciální aplikace lze vytvořit zákaznickou verzi firmware. TGA-48 Firmware Loader je program umožňující nahrávání nového firmware po sériové lince RS232 do měniče TGA-48. Nahrávání firmware trvá několik sekund.

Technická data servozesilovačů TGA-48-40/80

Parametry Jedn. Data
Jmenovité napájecí napětí V = 48 (24–50) -> na přání až 72
Jmenovitý instalovaný příkon pro provoz S1 W 2000
Jmenovitý výstupní proud Arms 40
Maximální výstupní proud (max. cca 5 s) Arms 80
Práh přepěťové ochrany (transil) V 60
Ztráty při jmenovité zátěži W 60
Jmenovité napětí ovládacích obvodů 24/12
Jištění
Napájení 48V DC – vnitřní -
-
– vnější -gG 50 A
Ovládací napětí 24/12V DC – vnitřní -T 2 A
– vnější -T 1,25 A
Vstupy / výstupy

2 analogové vstupy, rozlišení 12bitů

Vstupní odpor

V

0–5 / 0–10/ ±10 V

6.6

4 analogové PWM výstupy

Výstupní proud

V

mA

0-5V

celkem 100mA

Digitální vstupy s nastavitelnou funkcí 24V DC

počet

mA

3

6

Digitální výstupy s nastavitelnou funkcí

počet

mA

3

25

Digitální výstup relé na brzdu - 5A/48V
Konektory
Napájení ovládacích obvodů, relé brzda - Interhart 5.08, 2.5 mm2
Signálové - Interhart 3.81, 1.5 mm2
Silové - WAGO 2716, 16 mm2
Resolverový vstup - Interhart 3.81, 1.5 mm2
Komunikace - Interhart 3.81, 1.5 mm2
Konstrukční data
Hmotnost kg 1.6
Rozměry bez konektorů mm 264x192x53
Prostředí
Teplota okolí °C -15°C až +40°C (bez kondenzace)
Relativní vlhkost % max. 85

Technická data servozesilovačů TGA-48-80/150

Parametry Jedn. Data
Jmenovité napájecí napětí V = 48 (24–50) -> na přání až 72
Jmenovitý instalovaný příkon pro provoz S1 W 3800
Jmenovitý výstupní proud Arms 80
Maximální výstupní proud (max. cca 5 s) Arms 150
Práh přepěťové ochrany (transil) V 60
Ztráty při jmenovité zátěži W 110
Jmenovité napětí ovládacích obvodů 24/12
Jištění
Napájení 24 VDC – vnitřní -
-
– vnější -gG 63 A
Ovládací napětí 24/12V DC – vnitřní -T 2 A
– vnější -T 1,25 A
Vstupy / výstupy

2 analogové vstupy, rozlišení 12bitů

Vstupní odpor

V

0–5 / 0–10/ ±10 V

6.6

4 analogové PWM výstupy

Výstupní proud

V

mA

0-5V

celkem 100mA

Digitální vstupy s nastavitelnou funkcí 24V DC

počet

mA

9

6

Digitální výstupy s nastavitelnou funkcí

počet

mA

3

25

Digitální výstup relé na brzdu - 5A/48V
Konektory
Napájení ovládacích obvodů, relé brzda - Interhart 5.08, 2.5 mm2
Signálové - Interhart 3.81, 1.5 mm2
Silové - WAGO 2716, 16 mm2
Resolverový vstup - Interhart 3.81, 1.5 mm2
Komunikace - Interhart 3.81, 1.5 mm2
Konstrukční data
Hmotnost kg 2
Rozměry bez konektorů mm 264x220x48
Prostředí
Teplota okolí °C -15°C až +40°C (bez kondenzace)
Relativní vlhkost % max. 85

 

 
 Mapa webu | O webu | Tisknout stránku | TG Drives OP PIK 2014-2020: Elektromobilita
 | vyrobila Omega Design