Česky / English

Úvodní strana > Digitální servozesilovače > TGA 300

TGA 300

Digitální servozesilovače TGA 300 jsou určené pro řízení synchronních rotačních a lineárních servomotorů. Servozesilovače TGA 300 jsou vybavené vstupy pro komunikaci s mnoha druhy snímačů polohy, čímž je možno najít cenově optimální řešení z hlediska použitého zpětnovazebního snímače.

Digitální servozesilovače TGA 300 jsou navržené pro snadné připojení k různým řídícím systémům a tím jsou využitelné v mnoha aplikacích. V závislosti na aplikaci a použitém řídicím systému je možno využít integrované pohybové funkce, nebo použít pouze základní funkce regulačních smyček. Velký výběr doplňkových karet umožňuje připojení servozesilovače k téměř všem dostupným průmyslovým sběrnicím (CANopen, PROFIBUS DP, SERCOS, EtherCat).

Řízení servozesilovačů TGA 300

 • Analogové napětí ±10 V pro řízení momentu nebo otáček
 • Řízení digitálními vstupy (4) a výstupy (2) – spouštění naprogramovaných polohových profilů
 • Řízení signály pro krokové motory „KROK“ a „SMĚR“
 • Řízení ve funkci elektronické převo-dovky
 • Řízení pomocí komunikačních rozhraní RS232, CANopen
 • Řízení pomocí doplňkových karet

K TGA 300 je možno připojit tyto polohové snímače

 • Resolver-EnDAT (jednotáčkový nebo víceotáčkový)
 • Hiperface (jednotáčkový nebo víceotáčkový)
 • Snímač se signály sincos
 • Inkrementální snímač s komutačními signály
 • Možnost připojení dvou snímačů současně (např. resolver a sincos)

Další vlastnosti snímače

 • Digitální proudová (32,25 µs ..62,5 µs), rychlostní (62,5 µs) a polohová regulační smyčka (125 µs kHz) zajišťují vysokou dynamiku pohonu a opakovatelnost nastavených pracovních pohybů.
 • Servozesilovače TGA 300 jsou vybaveny odrušovacím síťovým filtrem (třída A) a interním brzdným odporem.
 • Zabudovaný vnitřní brzdný odpor (s možností připojení externího)
 • Ovládání klidové brzdy motoru
 • Vstup (AS-enable) pro zablokování opětovného chodu.
 • Univerzálnost použití zvyšuje široký rozsah napájecích napětí 3×115–3×230 V pro verzi 230 V a 3×208–3×480 V a CE, UL a cUL certifikace.
 • Ovládací software pracující pod Windows umožňuje parametrizování servozesilovače, sledování aktuálních hodnot, funkci osciloskopu a servisní spouštění

Technická data

Parametry Jedn. 303 306* 310* 341 343* 346*
Jmenovité napětí V~ 3x104–254 V/50–60 Hz 3x187–528 V/50–60 Hz
Jmenovitý zdánlivý výkon
(provoz S1)
kVA 1.1 2 3.5 1.1 2 3.5
Napětí meziobvodu V= 145–360 560–675
Jmenovitý proud (±3 %)
– při jmenovitém napětí
1×110 V/230 V/240 V
Aef 2 4 5
– při jmenovitém napětí 3×115 V Aef 4 7 10
– při jmenovitém napětí 3×230 V Aef 3 6 10 3 5 8
– při jmenovitém napětí 3×400 V Aef 2 4 7
– při jmenovitém napětí 3×480 V Aef 1.5 3 6
Maximální proud (max. 5s, ±3 %) Aef 9 15 20 4.5 7.5 12
Trvalý brzdný výkon
interního odporu (RBint)
W 40 40 40 40 40 40
Trvalý brzdný výkon
ext. odporu (Rbint)
kW 0.25 0.25 0.25–
0.75
0.4–
9.5
0.4–
1.5
0.4–
1.5
Maximální externí brzdný výkon kW 1.5–3 1.5–3 3 7–9.5 7–9.5 7–9.5
* s ventilátorem

Rozměry

Typ 303 306/310 341 343/346
Výška (bez ventilátoru) (mm) 246 279 246 279
Šířka (mm) 70 70 70 70
Hloubka (mm) 171 171 171 171
Hloubka s konektory (mm) < 200 < 200 < 235 < 235

Doplňkové karty

PROFIBUS-DP – karta rozhraní

Karta umožňuje připojit servozesilovač k sběrnici PROFIBUS-DP, Po sběrnici PROFIBUS-DP je možno nastavovat parametry, funkce a číst aktuální stav servozesilovače. Přenosová rychlost sběrnice je až 12 MBaudů.

SERCOS-karta rozhraní

Karta umožňuje připojit servozesilovač k sběrnici SERCOS. Přenos dat po této sběrnici je po optickém vláknu. Přeno-sová rychlost je 2 nebo 4 MBaudy. Po této sběrnici je možno nastavovat parametry a funkce a číst aktuální stav v cyklech 1 až 65 ms s možností interpolace hodnot v servozesilovači. Použitím této karty je možno provádět přesné víceosé řízení.

EtherCat

Karta pro komunikaci na síti Ethernet s protokolem EtherCat.

DeviceNet-karta rozhraní

Karta umožňuje připojit servozesilovač k sběrnici DeviceNet.

I/O karta rozšíření digitálních vstupů a výstupů

Aplikací karty se zvýší počet vstupů o 14 a výstupů o 8. Vhodnou kombinací vstupů lze spouštět předprogramované pohybové trajektorie. Digitální výstupy slouží k hlášení stavů pohonu do řídícího systému.

Single Axis Controller – karta řízení pohybů

Karta umožňuje připojit servozesilovač k sběrnici PROFIBUS-DP, Po sběrnici PROFIBUS-DP je možno nastavovat parametry, funkce a číst aktuální stav servozesilovače. Přenosová rychlost sběrnice je až 12 MBaudů.

 
 Mapa webu | O webu | Tisknout stránku | TG Drives OP PIK 2014-2020: Elektromobilita
 | vyrobila Omega Design