Česky / English

Úvodní strana > Digitální servozesilovače > TGA-24

TGA-24

Měniče TGA-24 jsou určené k řízení střídavých synchronních servomotorů do výkonu 150 W. Napájecí napětí 24VDC umožňuje instalovat tyto servozesilovače také do aplikací, kde je problém s přívodem síťového napětí 230/400 V - např. u mobilních zařízení nebo do prostředí vyžadující bezpečné napětí.

Výkonný procesor zajišťuje nejen velmi kvalitní řízení servomotorů a tím i vysokou přesnost a dynamiku pohonu, ale současně i řadu uživatelských funkcí umožňujících univerzální využití servoměniče.

Digitální proudová smyčka (měření proudu, vektorové řízení, měření polohy z resolveru) je realizována s frekvencí 16kHz, rychlostní regulační smyčka se počítá s frekvencí 4 kHz, polohová regulační smyčka s frekvencí 1 kHz.

Operační režimy

Servozesilovač TGA-24 může pracovat v těchto režimech:

 • momentové řízení
 • rychlostní řízení
 • absolutní polohování
 • relativní polohování
 • řízení signály „KROK“ a „SMĚR“ (emulace krokového motoru)
 • elektronická převodovka
 • souvislé řízení po sběrnici CAN-BUS

Komunikace

Servozesilovač TGA-24 může komunikovat přes sériovou linku RS232, RS485(422)-protokol MODBUS a sběrnici CAN BUS.

Vstupy/výstupy

TGA-24 má implementováno 8 digitálních vstupů, 4 digitální výstupy, 1 analogový vstup (0–5 V nebo 0–10 V, ±10 V), 2 rychlé konfigurovatelné vstupy/výstupy: Vstup pro IRC nebo signály „krok a směr“. Výstup emulující inkrementální čidlo 512 inkr./ot.

Nastavování parametrů, monitorování stavů

Součástí dodávky měniče TGA-24 je SETUP program umožňující nastavování parametrů a monitorování stavů přes PC. Program SETUP pracuje pod operačním systémem Windows a komunikuje s měničem TGA-24 po sériové lince RS232.

Řízení

Měnič TGA-24 je možno řídit:

 • Analogovým napětím – moment nebo otáčky
 • Signály pro krokové motory (krok a směr)
 • Digitálními vstupy – spouštění naprogramovaných polohových nebo rychlostních profilů
 • Digitální řízení po sériové lince RS232 (485) nebo CAN-BUS (moment, otáčky, polohové profily, apod.)

Firmware – zákaznické provedení

V případě speciální aplikace je možno vytvořit zákaznickou verzi firmware. TGA-24 Firmware Loader je program umožňující nahrávání nového firmware po sériové lince RS232 do měniče TGA-24. Nahrávání firmware trvá několik sekund.

Mechanické provedení

L-profil umožňuje variabilní montáž měniče do rozvaděče nebo přímo na stroj.

Technická data servozesilovačů TGA-24-9/20

Parametry Jedn. Data
Jmenovité napájecí napětí V = 24 (15–42)
Jmenovitý instalovaný příkon pro provoz S1 W 230
Jmenovitý výstupní proud Arms 9
Maximální výstupní proud (max. cca 5 s) Arms 18,5
Práh přepěťové ochrany (transil) V 47
Ztráty při jmenovité zátěži W 20
Jištění
Napájení 24 VDC – vnitřní -
T 10 A
– vnější -C 8 A
Vstupy / výstupy
Analogový vstup, rozlišení 12 bitů V 0–5 / 0–10/ ±10 V
Vstupní odpor kΩ 6.6
Digitální vstupy s nastavitelnou funkcí 24 VDC počet
V
mA
8
Vlow 0–5/high 7–30
6
Digitální výstupy s nastavitelnou funkcí, 24 VDC, PNP počet
V
mA
4
max. 36
25
Čítačové vstupy/výstupy (IRC, „krok a směr“ ) - 5V (RS422)
Konektory
Signálové - Interhart 3.81, 1.5 mm2
Silové - Interhart 5.08, 2.5 mm2
Resolverový vstup - Interhart 3.81, 1.5 mm2
Komunikace - SubD 9tipólová vidlice
Konstrukční data
Hmotnost kg 0.6
Rozměry bez konektorů mm 157×86×40
Prostředí
Teplota okolí °C 0–40
Relativní vlhkost % max. 85

Technická data servozesilovačů TGA-24-12/20

Parametry Jedn. Data
Jmenovité napájecí napětí V = 24 (15–42)
Jmenovitý instalovaný příkon pro provoz S1 W 230
Jmenovitý výstupní proud Arms 12
Maximální výstupní proud (max. cca 5 s) Arms 20
Práh přepěťové ochrany (transil) V 47
Ztráty při jmenovité zátěži W 20
Jištění
Napájení 24 VDC – vnitřní -
T 10 A
– vnější -C 8 A
Vstupy / výstupy
Analogový vstup, rozlišení 12 bitů V 0–5 / 0–10/ ±10 V
Vstupní odpor kΩ 6.6
Digitální vstupy s nastavitelnou funkcí 24 VDC počet
V
mA
8
Vlow 0–5/high 7–30
6
Digitální výstupy s nastavitelnou funkcí, 24 VDC, PNP počet
V
mA
4
max. 36
25
Čítačové vstupy/výstupy (IRC, „krok a směr“ ) - 5V (RS422)
Konektory
Signálové - Interhart 3.81, 1.5 mm2
Silové - Interhart 5.08, 2.5 mm2
Resolverový vstup - Interhart 3.81, 1.5 mm2
Komunikace - SubD 9tipólová vidlice
Konstrukční data
Hmotnost kg 0.6
Rozměry bez konektorů mm 157×86×40
Prostředí
Teplota okolí °C 0–40
Relativní vlhkost % max. 85

 
 Mapa webu | O webu | Tisknout stránku | TG Drives OP PIK 2014-2020: Elektromobilita
 | vyrobila Omega Design